Dla kogo?

Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-67 lat, które potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich najbliższych. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia lub ukończenia 67 roku życia, proponujemy ofertę indywidualnego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego i według obowiązujących Szczególnych Warunków Ubezpieczenia.

Warta_ubezpieczenie_rodzina_singiel_pakiet-L

Warta_ubezpieczenie_pakiet-VIP