Co to jest ubezpieczenie NNW?

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią
ubezpieczonej osoby.
Nieszczęśliwym wypadkiem nazywamy zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego,
powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć.

Dla kogo jest przeznaczone?

Ubezpieczenie NNW Klauzula Szkolna zostało specjalnie przygotowane dla dzieci od chwili narodzin, młodzieży lub osób
uczących się do 19 lat. Zarówno najmłodszym, jak i dzieciom w starszym wieku zapewniamy kompleksową ochronę na skutek
niespodziewanych zdarzeń.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

NNW Klauzula Szkolna zabezpiecza następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ochrona działa na terenie całego świata
niezależnie od tego, gdzie znajduje się ubezpieczona osoba: w drodze do szkoły, w trakcie zajęć oraz w drodze powrotnej do
domu, w życiu codziennym (po zajęciach), w czasie wakacji i ferii.
Do wyboru jest jeden z trzech wariantów. Można ubezpieczyć jedno dziecko – polisa indywidualna – lub wszystkie dzieci
w ramach jednej umowy – polisa grupowa.

Zostaw kontakt

ZAKRES / WARIANT A B C
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 zł 28 000,00 zł 30 000,00 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 10 000,00 zł 14 000,00 zł 15 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000,00 zł 14 000,00 zł 15 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 5 000,00 zł 7 000,00 zł 7 500,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy niezostał orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150,00 zł 210,00 zł 225,00 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek NW 4 000,00 zł 5 600,00 zł 6 000,00 zł
Zwrot kosztów leczenia 4 000,00 zł 5 600,00 zł 6 000,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW 1 000,00 zł 1 400,00 zł 1 500,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji 4 000,00 zł 5 600,00 zł 6 000,00 zł
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętumedycznego 4 000,00 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
5 600,00 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
6 000,00 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max.500 zł)
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 10,00 zł/ dzień 10,00 zł/ dzień 10,00 zł/ dzień
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł
Compensa iMe Ubezpieczenie iMe Kids Secure 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie
Składka roczna za jedną osobę 43,00 zł 59,00 zł 79,00 zł

Jak wygląda proces obsługi szkody?

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez
Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez powoływania komisji lekarskiej).
W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań
przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji.

Jak zgłosić szkodę?

  • Przez stronę internetową www.compensa.pl
  • Dzwoniąc pod nr infolinii: + 48 22 501 61 00
  • Pisemnie, za pośrednictwem poczty, na adres: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, 02-342 Warszawa,
    Al. Jerozolimskie 162, z dopiskiem „szkoda z NNW”
  • Osobiście w każdej placówce terenowej Compensy (spis placówek na stronie www.compensa.pl)
    Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie www.compensa.pl