Ubezpieczenie na życie
Optymalny Wybór AXA

Tabela świadczeń w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia

Stanowi integralną część deklaracji uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na życie Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych

Zdarzenie ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia (w PLN) Karencje
Singiel Sing Plus Małżeński Rodzina Rodz Plus
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 120 000 150 000 60 000 63 000 150 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 80 000 100 000 40 000 42 000 100 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 80 000 100 000 40 000 42 000 100 000 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 40 000 50 000 20 000 21 000 50 000 6 miesięcy
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w wyniku NW brak
za 100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała w wyniku NW 25 000 45 000 30 000 25 000 45 000
za 1 % uszczerbku lub uszkodzenia ciała w wyniku NW 250 450 300 250 450
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego
w wyniku NW przy pracy od 1 do 14 dnia 150 150 120 120 150 brak
od 15 do 180 dnia 100 100 80 80 100 brak
w wyniku NW od 1 do 14 dnia 100 100 80 80 100 brak
od 15 do 180 dnia 50 50 40 40 50 brak
w wyniku choroby od 1 do 14 dnia 60 60 48 48 60 6 miesięcy
od 15 do 180 dnia 50 50 40 40 50 6 miesięcy
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 7 000 20 000 10 000 5 500 20 000 6 miesięcy
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 1 100 3 000 6 miesięcy
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku NW 14 000 10 000 14 000 brak
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego 7 000 5 000 7 000 6 miesięcy
Pobyt w szpitalu współmałżonka Ubezpieczonego
w wyniku NW od 1 do 14 dnia 60 60 60 brak
od 15 do 180 dnia 30 30 30 brak
w wyniku choroby od 1 do 14 dnia 36 36 36 6 miesięcy
od 15 do 180 dnia 30 30 30 6 miesięcy
Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego 5 000 3 500 3 500 6 miesięcy
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu 1 000 1 500 10 miesięcy
Urodzenie się martwego noworodka (o ile ciąża trwała min. 22 tygodnie) 2 500 3 000 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW 4 000 8 000 brak
Śmierć dziecka Ubezpieczonego 2 500 4 000 6 miesięcy
Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu
w wyniku NW od 1 do 14 dnia 50 50 brak
od 15 do 180 dnia 25 25 brak
w wyniku choroby od 1 do 14 dnia 30 30 6 miesięcy
od 15 do 180 dnia 25 25 6 miesięcy
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 4 000 4 000 6 miesięcy
Śmierć rodziców Ubezpieczonego 1 200 900 1 500 6 miesięcy
Śmierć rodziców współmałżonka Ubezpieczonego 1 200 900 1 500 6 miesięcy
AXA 24 TAK TAK TAK TAK TAK brak
Program Rabatowy AXA Benefit TAK TAK TAK TAK TAK brak
Składka miesięczna Ubezpieczonego (w PLN)
43,00
61,00
55,00
61,00
99,00
Dane kontaktowe


Optymalny Wybór AXA to kompleksowe ubezpieczenie indywidualne, na zasadach ubezpieczenia grupowego (Grupa Otwarta). Zabezpiecz Siebie i Twoich bliskich na wypadek zdarzeń losowych takich jak uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie czy śmierć.